Wij zijn momenteel niet in staat om orders aan te nemen. Excuus voor het ongemak.
Ethanol 70% (Alcohol) – oppervlaktereiniger – 1 liter
5,61 3,80 3,14 excl. BTW Toevoegen aan winkelwagen
Aanbieding!

Ethanol 70% (Alcohol) – oppervlaktereiniger – 1 liter

3,80 3,14 excl. BTW

-32%

Ethanol 70% gedenatureerd met 1% MEK
Oppervlakte reiniger.
Inhoud 1 liter

Gratis verzending vanaf €100

  • Verwachte levertijd 3 – 5 werkdagen
  • Vragen bel ons: 0343 23 5101
Klanten beoordelen ons met een 9.3

Webwinkel Keurmerk

Alcohol (Ethanol) hand en oppervlaktereiniger, 70% + 1% MEK, 1 liter

Product voor het reinigen van de gesloten huid en oppervlaktereiniging

Voordelen
  • klaar voor gebruik
  • goede bevochtigende eigenschappen
  • droogt snel zonder vlekken achter te laten
Toepassingsgebieden

Snelle alcoholdesinfectie op basis van alcohol in totaal gebieden en allerlei afveegbare oppervlakken met een verhoogd risico van infectie en waar korte contacttijden vereist zijn, bijvoorbeeld:

  • Patiënt nabijgelegen oppervlakken
  • Patiëntenbehandelingseenheden
  • Onderzoeksbanken
  • Operatietafels en nabijgelegen werkoppervlakken
  • Oppervlakken van medische apparatuur

Gevarenaanduiding

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Inhoud 1 liter

Perfect in combinatie met de spuitfles met verstuiver

Extra informatie

Aantal

1 stuk

Volume

1 liter

Verpakking

fles

Waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte/voronnken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE OPEN HUID (of het haar): Verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT ETHANOL EN MEK), 3, II (D/E)

BATCH: 60160750 CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6